Радно време: Понедељак - Петак 7.00 - 15.00

Збирке фотографија и микрофилмова

У Архиву се чувају две  збирке фотографија: фотографије из прошлости и садашњости Смедеревске Паланке   и „Завод за принудно васпитање омладине у Смедеревској Паланци“. Збирка микрофилмова садржи микрофилмове различите садржине. Најважнији су микрофилмови    Црквених матичних књига.


Архив „Верослава Вељашевић“ у Смедеревској Паланци поседује и чува око 200 идентификованих фондова , односно око1500 метара дужних архивске грађе. Значајни су најстарији фондови: Општина паланачка, Општина плањанска и Начелство Среза великоорашког, као и бројни лични и породични фондови знаменитијих Паланчана и паланачких породица.

 У Архиву „Верослава Вељашевић“ у Смедеревској Паланци чувају се следеће збирке: Збирка Црквених матичних књига,  Збирка печата, збирке фотографија, Збирка микрофилмова и збирка Varia.