Радно време: Понедељак - Петак 7.00 - 15.00

Збирка печата садржи печате и штамбиље

Архив „Верослава Вељашевић“ у Смедеревској Паланци поседује и чува око 200 идентификованих фондова , односно око1500 метара дужних архивске грађе. Значајни су најстарији фондови: Општина паланачка, Општина плањанска и Начелство Среза великоорашког, као и бројни лични и породични фондови знаменитијих Паланчана и паланачких породица.

 У Архиву „Верослава Вељашевић“ у Смедеревској Паланци чувају се следеће збирке: Збирка Црквених матичних књига,  Збирка печата, збирке фотографија, Збирка микрофилмова и збирка Varia.


Збирка печата садржи печате и штамбиље установа које су егзистирале на овој територији почев од прве половине 20.века . Веома су интересантни печати Среске болнице , Пчеларске подружнице, Паланачке занатске задруге и низ других.