• Уз сваки захтев плаћа се 200,00 дин.(уколико се захтев позитивно реши коначно уверење, фотокопија се умањује за 200,00 дин.). Овај ценовник се не примењује код пружања услуга лицима која су корисници социјалне помоћи и лицима којима су уверења потребна у циљу регулисања радног стажа.
© Copyright 2017 Arhiv Smederevska Palanka. All Rights Reserved.